امروز : پنجشنبه , ۰۶ تیر ۱۳۹۸

کتاب سد


کشور ایران با وسعت 1684000 کیلومتر مربع یکی از فلات های پهناور آسیاست.میانگین بارندگی سالانه کشورحدود 250میلیمتراست که کمتراز میانگین بارندگی آسیا و حدود یک سوم میانگین جهانی می باشد.تنوع اقلیمی،شرایط توپوگرافی و جغرافیایی،توزیع ناموزون مکانی و زمانی جریان های سطحی در انطباق با نیازهای آبی و تغییرات شدید بین سالی از ویژگی های هیدرولیکی بخش وسیعی از کشورمحسوب می شود.از این رواصول مهندسی آبیاری از روزگاران پیشین مورد توجه ایرانیان قرارداشته تاجایی که آن را هنر آبیاری نامیده اند.عظمت و اهمیت آبیاری در اعتقادات مذهبی ، آداب و رسوم و سنت های ایران جایگاه والایی داشته است .ایرانبان در صنعت سد سازی سابقه بسیار طولانی دارند. یکی از قدیمی ترین سدهای قوسی جهان به نام سد کبار مشهور است که طول تاج آن 55 متر، ارتفاع 25 متر و فقط 5  متر ضخامت دارد و شعاع قوس آن 38 متر می باشد که نشان دهنده توانان اجرایی گذشتگان در ساخت سد قوسی است.

ناشر نشرمکث
مدیرپروژه محسن رضا کریمی
هماهنگی و گردآوری زهرا تبرزد،هلن نماینده
تیراژ 5000  نسخه
نوبت چاپ اول،پايیز87
مدیر هنری متین جعفری
ویراستار جاوید واحدی
دبیرعکس فرهمند صحرانورد
حروفچین سمیه واعظ
موضوع مهندسان راه و ساختمان—ایران—مصاحبه ها.
موضوع سدسازی—ایران.(به سفارش شرکت مدیریت منابع آب ایران)
 
MAX GROUP © 2008 - 2019 | Developed By AKO