امروز : پنجشنبه , ۰۶ تیر ۱۳۹۸

کتاب دندانپزشکان


ناشر انتشارات مکث نظر
مدیر پروژه امیر روشن بخش قنبری
مدیر بازرگانی عامر وحدتی نسب
مدیر اجرایی هلن نماینده، حمیدرضا محمدی
کمیته راهبردی دکتر حامد جاسبی، دکتر شروین فرخنده کیش مقدم، دکتر محمدرضا سالکی، حبیب میدانچی، دکتر جعفر رضوی شیرازی، دکتر حسین صادقی پور، دکتر کی سان مؤذنی
هماهنگی و گرد آوری آرزو ابوالقاسمی، مهسا حیدری، سحر ربیعی، یاسمن واعظ، شهربانو هدایت، مریم خوش نیت، مهسا مددی
مدیر هنری رضا رحیمیان
امور طراحی و گرافیک سید احسان موسوی راد، میرعلی ابوالحسنی، حکیمه شریف زاده، معصومه سعیدی
صفحه آرا یاشار لطیف پور
حروفچین سمیه واعظ
دبیر عکس فرهمند صحرانورد
امور مالی و قراردادها محمدرضا مظاهری، هدی بیات، سیما صفر پور
تدارکات رضا ادیبان، حمید صفری
تیراژ 60 هزار نسخه
 

MAX GROUP © 2008 - 2019 | Developed By AKO