امروز : پنجشنبه , ۰۶ تیر ۱۳۹۸

کتاب صنعت مترو


بررسی عملکرد صنعت مترو کشور، نگاهی است بر حماسه سازی های فرزندان این مرز و بوم بر تارک میهن ، آنجا که همت و پشتکار بر تارو پود زمین نقش بسته
به سفارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ناشر نشرمکث نظر
کمیته راهبردی نصرت الله نوربخش،محمدرضا مودودی
مدیرپروژه محسن رضا کریمی
مدیراجرايی امیرروشن بخش قنبری
هماهنگی وگردآوری سمیرا پشتاره،آدینه اسماعیلی،پگاه مهدوی پور،ساراخرمشاهی،نداحسینی
گرافیست و طراح جلد رضا رحیمیان
صفحه آرا ساعده آزاد
حروفچین سمیه واعظ
دبیرعکس فرهمند صحرانورد
تدارکات مجیدقاسمی،رضا ادیبان، امین قادری
نوبت چاپ اول / تابستان 1390
تیراژ  5000  نسخه
قیمت  30  هزار تومان
با حمایت بیمه توسعه و بیمه جنوبشرق(SEAIN)
 
MAX GROUP © 2008 - 2019 | Developed By AKO