امروز : پنجشنبه , ۰۶ تیر ۱۳۹۸

راهنمای بیمه


به سفارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ناشر نشرمکث نظر
کمیته راهبردی دکتر حامد جاسبی/مهندس دامون نقابت شیرازی/دکترامیربیات ترک/حبیب میدانچی
مدیرپروژه محسن رضا کریمی
مدیراجرايی امیر روشن بخش قنبری
هماهنگی و گردآوری آدینه اسماعیلی/ ساعده آزاد/رضاباقرعربستانی/سمیراپشتاره/محمدپورسعیدی/مجتبی ترابی/ندا سادات حسینی/امین حسینی راد/امیرعلی حق جو/ساراخرمشاهی/فرزان رِئیسی/مهرنوش عسگری/احسان فراهانی جوکار/الهه کوچکی/مقدادمظاهری/روح انگیز مبرزایی/پگاه مهدوی پور
مدیرهنری رضا رحیمیان
گرافیک و صفحه آرایی یاشار لطیف پور
امور طراحی رضا رحیمیان/میرعلی ابوالحسنی/ حکیمه شریف زاده/ سهیل مؤمنی
حروفچین سمیه واعظ
دبیرعکس فرهمند صحرانورد
تدارکات رضاادیبان/ مجید قاسمی/ امین قادری/ امیرکشاورز
نوبت چاپ اول /پايیز1390
تیراژ 10000نسخه
قیمت 15هزار تومان
 
MAX GROUP © 2008 - 2019 | Developed By AKO